1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady sprzedaży w Sklepie.

2. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2013 r.

4. Przedmiotem sprzedaży są produkty przedstawione w Sklepie w momencie składania zamówienia.

5. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe, posiadają gwarancję producenta (chyba, że w opisie produktu podano inaczej).

6. Dokładam starań, aby informacje zawarte na stronach Sklepu były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Zamieszczone wizerunki mają za zadanie przybliżyć wygląd oferowanych produktów i mogą różnić się w szczegółach od oryginałów. Przeznaczenie produktów jest określone wyłącznie w instrukcjach obsługi i zastosowania.

7. Zamieszczone na stronach Sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art.61 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogą również w każdej chwili ulec zmianie (np. wskutek zmian kursów walut lub zmian cen producenta). Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Wszystkie ceny są podane z uwzględnieniem wszystkich podatków – tzw. ceny brutto.

8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu oraz przeprowadzania i odwoływania promocji na stronach internetowych Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

9. Podane ceny nie zawierają kosztów pakowania i wysyłki.

10. Zamówienie realizowane jest w przeciągu 1-7 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia.

11. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony www.,e-mailem lub telefonicznie.

12. Warunkiem koniecznym do rejestracji w Sklepie jest podanie prawdziwych informacji. W przypadku nieprawdziwego podania danych, konto po weryfikacji zostanie usunięte.

13. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu.

14. Przyjęcie zamówienia będzie potwierdzone pocztą elektroniczną.

15. Przyjęcie zamówienia nie oznacza, że zostanie ono w pełni zrealizowane. Brak towaru w magazynie i związane z tym wydłużenie czasu oczekiwania zostanie zgłoszone Klientowi i będzie mu przysługiwać prawo anulowania zamówienia, bądź jego zmiany.

16. Wysyłamy zamówienia za granicę Polski.

17. Zwroty za zamówienia przed płacone przelewem lub kartą dokonujemy tylko i wyłącznie na polskie konta bankowe.

18. Klient pokrywa koszty przesyłki paczki. Odbiór towaru powinien być pokwitowany pisemnie. Istnieje możliwość osobistego odbioru towarów w siedzibie firmy. Z chwilą odebrania przesyłki Klient otrzymuje paragon, gwarancję (jeżeli taka istnieje) oraz instrukcję obsługi.

19. Formy płatności
Dla Państwa wygody akceptujemy poniższe formy płatności:
– gotówka przy odbiorze
– przelew na konto sklepu

20. Sklep nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania towarów. Odpowiedzialność za szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń określają warunki gwarancji producenta.

21. Reklamacji z powodu różnic wynikających z wyglądu towaru na stronie internetowej, spowodowanych np: różnymi ustawieniami monitora nie uwzględnia się.

22. Wysyłając formularz rejestracyjny Klient jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w nim zawartych w celu wykonywania czynności związanych z obsługą zamówień, których stroną jest Klient, zgodnie z “Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych”, Dz. U. Nr 133, poz. 883.

23. Wszelkie dane osobowe podane przez Klienta nie będą udostępniane osobom trzecim zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, o której mowa wyżej.

24. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres: rybka.elizowka@wp.pl

25. “SklepRybka” jako administrator danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.nr.133, poz.883), informuje, że w zbiorze danych będą przetwarzane dane osobowe w celu wykonywania czynności związanych z obsługą zamówień złożonych przez klientów. Zgodnie z zapisami ustawy klientowi przysługuje prawo do wglądu, zmiany i żądania usunięcia danych dotyczących jego osoby.